Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający wyraża czynność, która się nie odbyła, lecz jest prawdopodobne, że może się wydarzyć.

Tryb przypuszczający tworzy się poprzez dodanie do form czasownika w czasie przeszłym partykuły бы i spójnika если (jeżeli, jeśli). Pisana jest ona zawsze rozdzielnie. Partykuła бы może występować przed lub po czasowniku.

Przykłady:

Если ты придёшь ко мне, я покажу тебе мой новый велосипед. – Jeśli przyjdziesz do mnie, pokażę ci mój nowy rower.
Если бы у меня были деньги, я бы купил себе компьютер. – Gdybym miał pieniądze, kupiłbym sobie komputer.
Если у него было бы хорошее настроение, мы бы пошли на прогулку. – Jeśli on by miał dobry humor, poszlibyśmy na spacer.

Reklamy