Zaimek

Odmiana zaimków dzierżawczych

Zaimki dzierżawcze informują o tym, do kogo należy dany przedmiot.

мой – mój
твой – twój
наш – nasz
ваш – wasz
его – jego
её – jej
их – ich

Zaimki dzierżawcze его, её i их są nieodmienne.
Это её сестра. – To jest jej siostra.
Это его родители. – To są jego rodzice.
Это их мама. – To ich mama.

Odmiana zaimków dzierżawczych

Падеж Единственное число Множественное число
Именительный мой моё моя мои
Родительный моего моего моей моих
Дательный моему моему моей моим
Винительный мой/моего моё мою мои/моих
Творительный моим моим моей моими
Предложный (о) моём (о) моём (о) моей (о) моих
Reklamy